کد مثاله : 10267

تاریخ درج مقاله : سه شنبه 19 خرداد 1394
پایگاه جامع حفظ مجازی قرآن کریم
• بسته آموزشی
بسته آموزشی مرکز آموزش مجازی حفظ قرآن کریم، ارائه دهنده بسته های متنوع آموزش قرآن از قبیل؛ روخوانی، روانخوانی، تجوید، حفظ ترتیبی، حفظ موضوعی، صوت و لحن، تربیت مربی حفظ و تربیت داور حفظ قرآن کریم می باشد.برای دریافت محتویات بسته مورد نظر روی بسته کلیک...