کد مثاله : 10300

تاریخ درج مقاله : یک شنبه 25 بهمن 1394
پایگاه جامع حفظ مجازی قرآن کریم
• فایل های صوتی برنامه زندگی با قرآن-حفظ موضوعی
علاقمندان می توانند فایلهای صوتی برنامه های پخش شده از رادیو معارف را از این قسمت دریافت نمایند.
طرح بزرگ قرآنی حفظ موضوعی با عنوان «زندگی با قرآن» در راستای انس بیش از پیش عموم مردم جامعه با کلام الهی برنامه ریزی شده است. این طرح از طرف معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه و با همکاری رادیو معارف تهیه شده و هر روز راس ساعت 19:15 از رادیو معارف پخش می شود.
از آنجا که ممکن است بسیاری از علاقمندان موفق به شنیدن جلسات قبلی این برنامه نشده باشند، در این قسمت فایل‌های صوتی این مجموعه به ترتیب هر موضوع بارگذاری می‌گردد. امیدواریم که با حفظ و عمل به آیات الهی قدمی در راستای حیات طیبه برداریم.
جهت دریافت فایل مورد نظر بر روی هر موضوع کلیک کنید.
 
از تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸

بخش اول : آیات اعتقادی

 فصل اول : خداشناسی و توحید

موضوع 1 (تأکید بر شناخت دین صحیح) سوره زمر آیه 17 و 18
موضوع 2 (نفی تقلید در اعتقادات) سوره بقره آیه 17
موضوع 3 (نفی پیروی از گمان در اعتقادات) سوره یونس آیه 36
موضوع 4 (توحید و یگانگی خداوند : ادله و براهین توحید - دلیل یگانگی خالق) سوره أنبیاء آیات 22 و 23
موضوع 5 (توحید و یگانگی خداوند : هماهنگی اجزاء آفرینش) سوره بقره آیات 163 و 164
موضوع 6 (اسماء و صفات خداوند) سوره حشر آیات 22 الی 24
موضوع 7 (مهمترین اوصاف ذات خداوند : حیات،علم،قدرت بی پایان) سوره بقره آیه 255 (آیةالکرسی)
موضوع 8 (آگاهی خداوند از نیّات درونی) سوره ق آیات 16 الی 17
موضوع 9 (همراهی و احاطه همیشگی خداوند) سوره حدید آیه 4
موضوع10 (عالم محضر خداست) سوره علق آیه 14
موضوع11 (مهمترین اوصاف فعل خداوند : رحمت خداوند) سوره أعراف آیه 156
موضوع12 (مهمترین اوصاف فعل خداوند : رازقیت خداوند) سوره هود آیه 6
موضوع13 (مهمترین اوصاف فعل خداوند : هدایت تشریعی خداوند) سوره إنسان آیات اول تا سوم
موضوع14 (برخی صفات سلبی خداوند : بی مانند بودن خداوند) سوره شوری آیه 11
موضوع15 (برخی صفات سلبی خداوند : نفی روئیت پروردگار) سوره أنعام آیه 103
موضوع16 (برخی صفات سلبی خداوند : نفی شریک و یاور و فرزند) سوره إسراء آیه 111

دریافت کل فایل های فصل اول

فصل دوم : عدل الهی

موضوع17 ( نفی ظلم از ساحت پروردگار) سوره نساء آیه 40
موضوع18 (عدل الهی و بلاها : حتمی بودن امتحان) سوره عنکبوت آیه دوم و سوم
موضوع19 (انواع امتحانات) سوره بقره آیه 155
موضوع20 (فلسفه بلاها : امتحان بندگان) سوره محمد[ص] آیه 31
موضوع21 (فلسفه بلاها : جزای خود عمل) سوره شوری آیه 30
موضوع22 (فلسفه بلاها : تضرّع و زاری در پیشگاه خداوند) سوره انعام آیه 42
موضوع23 (فلسفه بلاها : بالا بردن مقام مؤمنان) سوره بقره آیات 155 الی157
موضوع24 (فلسفه بلاها : جلوگیری از غرور و سرکشی بندگان) سوره المؤمنون آیه 75
موضوع25 (حکمت روزی اندک برای مؤمنان) سوره شوری آیه 27
موضوع26 (خیر و مصلحت بندگان) سوره بقره آیه 216
موضوع27 (بروز توایی و استعداد) سوره انشراح آیه 5 و 6
موضوع28 (فلسفه آسایش کفار در دنیا: بی ارزشی دنیا) سوره آل عمران آیات 196 و 197
موضوع29 (فلسفه آسایش کفار در دنیا: عذاب استدراجی) سوره اعراف آیات 182 و 183
موضوع30 (فلسفه آسایش کفار در دنیا: مهلت، برای افزایش گناهان) سوره آل عمران آیه 178
موضوع31 (فلسفه آسایش کفار در دنیا: عدم قابلیت دنیا برای مجازات کامل) سوره نحل 61
موضوع32 (عدم غفلت خداوند از اعمال ستمگران) سوره ابراهیم آیه 42
موضوع33 (ثروت برای کفار; مایه عذاب در دنیا) سوره توبه آیه55
موضوع34 (فلسفه آسایش کفار در دنیا: امتحان و آزمایش) سوره انبیاء آیه 131

 دریافت کل فایلهای فصل دوم (قسمت اول) - (قسمت دوم)

فصل سوم : نبوت

موضوع35 (ضرورت بعثت انبیاء: اتمام حجت بر بندگان) سوره نساء آیه 165
موضوع36 (عصمت انبیاء: هدایت انبیاء توسط خداوند) سوره انعام آیه 90
موضوع37 (وظیفه ما در برابر انبیاء: ایمان و اطاعت) سوره بقره آیه 285
موضوع38 (وظیفه ما در برابر انبیاء: پیشی نگرفتن بر انبیاء) سوره حجرات آیه 1
موضوع39 (آثار پیروی از انبیاء: زنده شدن دلها) سوره انفال آیه 24
موضوع40 (آثار پیروی از انبیاء: جلب محبت الهی) سوره آل عمران آیات 31 و 32
موضوع41 (بعثت پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله، نعمتی است از طرف خداوند بر بندگان)آل عمران آیه 164
موضوع42 (لزوم اطاعت از پیامبران) سوره نساء آیه 80
موضوع43 (تسلیم بودن در برابر سخن و فرمان پیامبران) سوره احزاب آیه36
موضوع44 (پیروی مطلق از تمامی اوامر و نواهی پیامبران)سوره حشر آیه7
موضوع45 (سزای آزار پیامبر) سوره احزاب آیه 57
موضوع46 (خاتمیت پیامبری) سوره احزاب آیه 40
موضوع47 (دعوت جهانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله) سوره سبأ آیه 28
موضوع48 (پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، رحمت بر همه جهانیان)سوره انبیاء آیه 107
موضوع49 (عصمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در رفتار و گفتار) سوره نجم آیات اول تا پنجم
موضوع50 (استواری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر صراط مستقیم) سوره یس آیات اول تا چهارم
موضوع51 (برخی از صفات اخلاقی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:الگو بودن بر همگان) سوره احزاب، آیه
موضوع52 (برخی از صفات اخلاقی پیامبر اکرم صلی الله:اخلاق نیکوی پیامبراکرم صلی الله علیه وآله)سوره قلم ایات1 الی 4
موضوع53 (برخی از صفات اخلاقی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:شفقت نسب به مومنان )سوره توبه آیه 128
موضوع54 (برخی از صفات اخلاقی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:نرم خویی و مهربانی با مردم )سوره آل عمران آیه 150
موضوع55 (برخی از صفات اخلاقی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:عدم درخواست اجر در برابر رسالت ) سوره فرقان آیه 57

 دریافت کل فایلهای فصل سوم (قسمت اول) - (قسمت دوم)

فصل چهارم : امامت

موضوع56 الف:(ضرورت عقلی پیروی از شایسته ترین فرد در هدایت بندگان ) سوره یونس آیه 35
موضوع57 ب:(ادله نقلی بر ضرورت وجود امام - 1. آیه وجوب اطاعت از اولی الامر سوره نساء آیه 59
موضوع58 (ادله نقلی بر ضرورت وجود امام - 2. وجود هدایت کننده برای همه زمانها ) سوره رعد آیه 7
موضوع59 (ادله نقلی بر ضرورت وجود امام - 3. تعیین وصی توسط حضرت موسی ع برای مدت کوتاه)سوره اعراف آیه142
موضوع60 (لزوم عصمت امام 1. آیه اولی الامر )سوره نساء آیه 59
موضوع61 (لزوم عصمت امام 2. آیه تطهیر ) سوره احزاب آیه 33
موضوع62 (لزوم عصمت امام 3.آیه ابتلا ) سوره بقره ایه 124
موضوع63 (لزوم عصمت امام 4. آیه صادقین )سوره توبه آیه 119
موضوع64 (فضایل اهل بیت علیهم السلام - 1. آیه مباهله) سوره آل عمران آیه 61
موضوع65 (فضایل اهل بیت علیهم السلام - 2. اهل بیت علیه السلام ، شجره طیبه) سوره ابراهیم آیه 24 و 25
موضوع66 (فضایل اهل بیت علیهم السلام - 3. اهل بیت علیه السلام ،برترین مخلوقات) سوره بینه آیه هفتم و هشتم
موضوع67 (فضایل اهل بیت علیهم السلام - 4. پرسش از نعمت ولایت در قیامت)سوره تکاثر آیه 8
موضوع68 (فضایل اهل بیت علیهم السلام - 5. مودت اهل بیت علیهم السلام مزد رسالت پیامبر اکرم)سوره شوری آیه23
موضوع69 (فضایل اهل بیت علیهم السلام - 6. پذیرش توبه حضرت آدم بواسطه اهل بیت علیهم السلام ) سوره بقره آیه37
موضوع70 (فضایل اهل بیت علیهم السلام - 7. انفاق در هنگام سختی (آیه اطعام)) سوره انسان آیات پنجم تا دهم
موضوع71 (فضایل اهل بیت علیهم السلام - 8. آیه اهل ذکر ) سوره نحل آیه43
موضوع72 (فضایل اهل بیت علیهم السلام - 9. اهل بیت وسیله تقرب به خدایند ) سوره مائده آیه 35
موضوع73 (فضایل اهل بیت علیهم السلام - 10. توسل به پیامبر شرط قبولی توبه) سوره نساء آیه 64
موضوع74 (فضائل اختصاصی حضرت علی علیه السلام- مشهور به آیه إکمال دین) .سوره مائده آیه 3
موضوع75 (فضائل اختصاصی حضرت علی علیه السلام-مشهور به آیه ولایت) سوره مائده آیات 55 و 56
موضوع76 (فضائل اختصاصی حضرت علی علیه السلام- مشهور به آیه تبلیغ) سوره مائده آیه 67
موضوع77 (فضائل اختصاصی حضرت علی علیه السلام- هادی امت)سوره رعد آیه 7
موضوع78 (فضائل اختصاصی حضرت علی علیه السلام- آیه علم الکتاب) سوره رعد آیه 43
موضوع79 (فضائل اختصاصی حضرت علی علیه السلام- آیه نجوا ) سوره مجادله آیه 13
موضوع80 (فضائل اختصاصی حضرت علی علیه السلام- انفاق در نهان و آشکار) سوره بقره آیه 274
موضوع81 (فضائل اختصاصی حضرت علی علیه السلام- ایثار در لیلت المبیت) سوره بقره آیه 207
موضوع82 (فضائل اختصاصی حضرت زهرا علیهاالسلام) سوره کوثر آیات اول تا آخر
موضوع83 (فضائل اختصاصی امام حسین علیه لسلام) سوره فجر آیات 27 الی 30
موضوع84 (فضائل اختصاصی امام زمان علیه السلام - وراثت صالحان در زمین) سوره انبیاء آیه 105 
موضوع85 (فضائل اختصاصی امام زمان علیه السلام - وعده حکومت مؤمنان در آخر الزمان) سوره نور آیه 55
موضوع86 (فضائل اختصاصی امام زمان علیه السلام - حکومت جهانی مستضعفان) سوره قصص آیه 5
موضوع87 (فضائل اختصاصی امام زمان علیه السلام - باقی مانده خداوند) سوره هود آیه 86
موضوع88 (تاکید بر وقوع معاد- نفی هرگونه تردید نسبت به وقوع معاد ) سوره نساء آیه 87
موضوع89 (تاکید بر وقوع معاد- پاسخ به منکران معاد ) سوره روم آیه 27
موضوع90 (اوصاف روز قیامت-1 - فرار از بستگان نزدیک) سوره عبس آیه 33 الی 37
موضوع91 (اوصاف روز قیامت - 2 - زلزله وحشتناک رستاخیز) سوره حج آیه 1و2
موضوع92 (اوصاف روز قیامت - 3- پیر شدن کودکان از شدت سختی روز قیامت) سوره مزمل آیه 17
موضوع93 (اوصاف روز قیامت - 4- از بین رفتن مقامهای دنیوی و عزت مندی مومنان) سوره واقعه آیات 1 الی 3
موضوع94 (اوصاف روز قیامت -5- جدایی انسان از تمامی وابستگی ها ) سوره ممتحنه آیه 3
موضوع95 (اوصاف روز قیامت -6- سودمند نبودن نسبتها و افتخارات دنیوی) سوره مومنون آیه 101
موضوع96 (اوصاف روز قیامت -7- نفی به عهده گرفتن گناه دیگری) سوره عنکبوت آیه 12 و 13
موضوع97 (اوصاف روز قیامت -8- حاکمیت مطلق خداوند در روز قیامت)سوره انفطار آیه 19
موضوع98 (اوصاف روز قیامت -9- ناکار آمدی تمام سرمایه های دنیا برای رهایی از عذاب) سوره مائده آیه 36
موضوع99 (اوصاف روز قیامت - 10-حسابرسی انسان از اعمال خویش ) سوره اسرا آیه 13 و 14
موضوع100(اوصاف روز قیامت -11- شگفتی انسان از دقت محاسبه و تجسم اعمال) سوره کهف آیه 49
موضوع101(اوصاف روز قیامت - 12- مشاهده کوچکترین اعمال نیک و بد )سوره زازال آیه 1 الی 8
موضوع102(اوصاف روز قیامت -13- دقت و عدالت در سنجش اعمال )سوره انباء آیه 47
موضوع103(شاهدان اعمال در روز قیامت -1-خداوند ) سوره مجادله آیه 6
موضوع104(شاهدان اعمال در روز قیامت -2-پیامبر اکرم ص ) سوره احزاب آیه 45 و 46
موضوع105(شاهدان اعمال در روز قیامت -گواه بودن پیامبر بر انبیای پیشین)سوره نساء آیه 41
موضوع106(شاهدان اعمال در روز قیامت -3-پیامبر هر امت) سوره نحل آیه 89
موضوع107(شاهدان اعمال در روز قیامت -4- مومنان حقیقی -امامان) سوره توبه آیه 105
موضوع108(شاهدان اعمال در روز قیامت- 5- اعضای بدن) سوره فصلت آیه 19 و 20
موضوع109(شفاعت - الف - تحقق شفاعت به اذن پروردگار) سوره زمر آیه44
موضوع110(شفاعت - ب - شرط شفاعت کنندگان 1.شهادت به حق) سوره زخرف آیه 86
موضوع111(شفاعت - ب - شرط شفاعت کنندگان 2.رضایت پروردگار از گفتار و عمل ایشان) سوره طه آیه 109
موضوع112(شفاعت - ب - شرط شفاعت کنندگان 3.,وفاداری به عهد و پیمان با خداوند) سوره مریم آیه 87
موضوع113(شفاعت - ج - شرط شفاعت شوندگان ) سوره انبیاء آیه 28
موضوع114(معاد جسمانی - شکل گیری دوباره خطوط سر انگشتان) سوره قیامت آیات 3 الی 5
موضوع115(معاد جسمانی - زنده كردن همان استخوان پوسيده) سوره یس  آیات 78 و 79
موضوع116(برخورداری از مواهب فوق تصور بهشتیان ) سوره سجده آیه 17
موضوع117(معاد جسمانی - عذاب دردناك جهنميان ) سوره مدثر آيات ۲۶-۲۹
 

بخش دوم : آیات فروع دین و احکام

فصل اول:
موضوع118(وجوب نماز)سوره نساء آیه 103
موضوع119(نمار-مداومت بر انجام نماز) سوره بقره آیه 238
موضوع120(نماز-ب: حکمت و فواید نماز -1: بهترین وسیله یاد خدا ) سوره طه آیه 14
موضوع121(نماز-ب: حکمت و فواید نماز -2: جلوگیری از ارتکاب منکرات) سوره عنکبوت آیه 45
موضوع122(روزه ) سوره بقره آیه 183
موضوع123(زکات ) سوره توبه آیه 103
موضوع124(خمس ) سوره انفال آیه 14
موضوع125(جهاد : اهمیت جهاد ) سوره بقره آیه 190
موضوع126(جهاد: مقام جهاد گران شهید)سوره آل عمران آیات 169 الی 171
موضوع127(حج) سوره آل عمران آیه 97
موضوع128(امر به معروف و نهی از منکر)سوره آل عمران آیه 110
موضوع129(عواقب ترک امر به معروف و نهی از منکر) سوره انفال آیه 25
موضوع130(ترک نهی از منکر: عامل فساد امت های پیشین)سوره هود آیه 116
موضوع131(ضرورت تشکیل گروه های امر به معروف و نهی از منکر)سوره آل عمران آیه 104
موضوع132(دعوت به تبلیغ عملی) سوره بقره آیه44
موضوع133(تولی : الف:ولایت خداوند برمومنان ) سوره بقره آیه257
موضوع134(تولی: ب:ولایت پیامبر مومنان )سوره احزاب آیه 6
موضوع135(تولی: ج:ولایت اهل بیت بر مومنان ) سئره مائده آیه 55
موضوع136(تولی: د:ولایت مومنان نسبت به یکدیگر) سوره توبه آیه71
موضوع137(تبرّی: الف : تآتاکید بر تبری از دشمنان(نهی از دوستی با کافران))سوره ممتحنه آیه 9
موضوع138(تبرّی: الف : تآتاکید بر تبری از دشمنان(مقدم داشتن ایمان بر همه روابط)) سوره توبه آیه23
 

فصل دوم(برخی احکام ازدواج و نگاه)

موضوع139(تاکید بر ازدواج و پرهیز از راههای نامشروع)سورخ نور آیه 33
موضوع140(حرمت زنا)سوره اسراء آیه 32
موضوع141(عفاف و حجاب: وجوب حجاب و حکمت آن)سوره احزاب آیه 59
موضوع142(عفاف و حجاب: رعایت عفاف در نگاه به نامحرم) سوره نور آیه 31
موضوع143(عفاف و حجاب: علم خداوند به نگاه پنهانی به نامحرم )سوره غافر آیه 19
موضوع144(عفاف و حجاب: رعایت عفاف در ارتباط با نامحرم)سوره احزاب آیه 53
موضوع145(عفاف و حجاب: رعایت عفاف در گفتار با نامحرم)سوره احزاب آیه32
 
 

بخش سوم: آیات اخلاقی

فصل اول: مباحث کلی

موضوع146(خودسازی و تربیت نفس: الف) عبادت هدف خلقت)سوره ذاریات آیه 56
موضوع147(خودسازی و تربیت نفس: ب) اهمیت تزکیه نفس) سورهمائده آیه 105
موضوع148(خودسازی و تربیت نفس: محاسبه و مراقبت)سوره حشر آیات 18 و 19
موضوع149(خودسازی و تربیت نفس: عاقبت پیروی از هوای نفس) سوره جاثیه آیه23
موضوع150(خودسازی و تربیت نفس: پاداش دوری از هوای نفس)سوره نازعات آیه 40
موضوع151(خودسازی و تربیت نفس: تاثیر رحمت و فضل الهی در خودسازی)سوره نور آیه21
موضوع152(خودسازی و تربیت نفس: ج) اهمیت ذکر و یاد خدا در خودسازی)سوره احزاب آیه 41و42و43
موضوع153(خودسازی و تربیت نفس: اهمیت ذکر و یادخدا درخودسازی-ذکر: موجب یاد خداونداز بندگان)سوره بقره آیه152
موضوع154(خودسازی و تربیت نفس: د)تأثیر نماز شب در خودسازی)سوره اسراء آیه 79
موضوع155(خودسازی و تربیت نفس: نماز شب ویژگی برجسته پرهیزگاران)سوره ذاریات آیات 15 الی 18
موضوع156(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- الف)تقوا ملاک برتری)سوره حجرات 13
موضوع157(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- ب) 1. توانایی تشخیص حق از باطل)سوره انفال آیه 29
موضوع158(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- ب) 2. راهگشایی در مشکلات)سوره طالق آیات 2 و 3
موضوع159(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- ب) 3. آسانی کارها) سوره طلاق آیه 4
موضوع160(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- ب) 4.پوشاندن گناهان)سوره طلاق آیه 5
موضوع161(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- ب) 5.ورود به بهشت)سوره مائده آیه 65
موضوع162(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- ب) 6.نزول برکات) سوره اعراف آیه 96
موضوع163(خودسازی و تربیت نفس: ایمان - نکوهش ایمان زبانی) سوره حج آیه 11
موضوع164(خودسازی و تربیت نفس: نتیجه ایمان- رهایی از عذاب جهنم)سوره صف آیات 10 الی 12
موضوع165(خودسازی و تربیت نفس: ضرورت همراهی ایمان با عمل صالح)سوره نساء ایات 123 الی 124
موضوع166(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- د)برخی صفات مومنان- 1. خشوع در نماز)سوره مومنون آیات 1 و 2
موضوع167(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- د)برخی صفات مومنان-2. پرهیز از گفتار و کردار بیهوده)سوره مومنون آیه 3
موضوع168(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- د)برخی صفات مومنان-3. پرداخت زکات)سوره مومنون آیه 4
موضوع169(خودسازی و تربیت نفس: تقوا-د)برخی صفات مومنان-4.نگهداری خود ازشهوت های حرام)مومنون آیات5،6،7
موضوع170(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- د)برخی صفات مومنان-5. پایبندی به امانت و عهد)سوره مومنون آیه 8
موضوع171(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- د)برخی صفات مومنان-6. مداومت بر نماز)سوره مومنون آیه 9
موضوع172(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- د)برخی صفات مومنان-7.خشوع به هنگام یاد خدا)سوره انفال آیه 2
موضوع173(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- د)برخی صفات مومنان-8. دارای کمالات اخلاقی)سوره توبه آیه 112
موضوع174(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- د)برخی صفات مومنان-9. برخورداری از محبوبیت)سوره مریم آیه 96
موضوع175(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- د)برخی صفات مومنان-10. محبت شدید به خداوند) سوره بقره آیه 165
موضوع176(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- د)برخی صفات مومنان-11. برخورداری از حمایت خداوند) سوره حج آیه 38
موضوع177(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- د)برخی صفات مومنان-12. تواضع و فروتنی) سوره فرقان آیه 63
موضوع178(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- د)برخی صفات مومنان-13. عبادت و شب زنده داری)سوره فرقان 64
موضوع179(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- د)برخی صفات مومنان-14. ترس از عذاب جهنم)سوره سوره فرقان آیات 65 و 66
موضوع180(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- د)برخی صفات مومنان-15. رعایت میانه روی در انفاق)سوره فرقان آیه 67
موضوع181(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- د)برخی صفات مومنان-16. دوری از شرک، خونریزی، زنا) سوره فرقان آیه 68
موضوع182(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- د)برخی صفات مومنان-17. پرهیز از شهادت باطل)سوره فرقان آیه 72
موضوع183(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- د)برخی صفات مومنان-18. پندپذیری از آیات الهی)سوره فرقان آیه73
موضوع184(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- د)برخی صفات مومنان-19.اهتمام به تقوا مداری همسروفرزندان)سوره فرقان آیه74
موضوع185(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- د)برخی صفات مومنان-20.دوری ازگناهان وگذشت هنگام خشم) شوری آیه37
موضوع186(خودسازی و تربیت نفس: تقوا- د)برخی صفات مومنان-21. دعا، نماز، مشورت گرایی و ... ) سوره شوری آیه 38
 
فصل دوم:برخی فضایل و کمالات اخلاقی
 
موضوع187(1. برخی فضایل و کمالات اخلاقی: شکر نعمتهای الهی) سوره ابراهیم آیه 8
موضوع188(2. برخی فضایل و کمالات اخلاقی: اخلاص) سوره کهف آیه 110
موضوع189(3. برخی فضایل و کمالات اخلاقی: صبر)سوره بقره آیه 153
موضوع190(4. برخی فضایل و کمالات اخلاقی: توکل) سوره طلاق آیه 3
موضوع191(5. برخی فضایل و کمالات اخلاقی: علم آموزی) سوره زمر آیه 9
موضوع192(6. برخی فضایل و کمالات اخلاقی: هجرت برای کسب دین) سوره توبه آیه 122
موضوع193(7. برخی فضایل و کمالات اخلاقی: همت و تلاش)سوره نجم آیات 39 الی 41
موضوع194(8. برخی فضایل و کمالات اخلاقی: تعظیم شعائر الله) سوره حج آیه 32
موضوع195(9. برخی فضایل و کمالات اخلاقی: توبه از گناهان) سوره تحریم آیه 8
موضوع196(10.برخی فضایل و کمالات اخلاقی: عدالت محوری)سوره نحل آیه 90
موضوع197(11.برخی فضایل و کمالات اخلاقی: انفاق و صدقه)سوره بقره آیه 254
موضوع198(12.برخی فضایل و کمالات اخلاقی: قرض الحسنه) سوره بقره آیه 245
موضوع199(برخی فضایل و کمالات اخلاقی: پاداش قرض الحسنه) سوره تغابن آیه 17
موضوع200(13.برخی فضایل و کمالات اخلاقی: نیکی به والدین) سوره اسراء آیه 23 و 24
موضوع201(14.برخی فضایل و کمالات اخلاقی: پیوند با خویشاوندان) سوره رعد آیه 21
موضوع202(15.برخی فضایل و کمالات اخلاقی: پاسخ بدی با خوبی) سوره فصلت آیه 34
موضوع203(16.برخی فضایل و کمالات اخلاقی: احسان و نیکوکاری) سوره نساء آیه 36
موضوع204(17.برخی فضایل و کمالات اخلاقی: یتیم نوازی) سوره ضحی آیه 9
موضوع205(18.برخی فضایل و کمالات اخلاقی: تواضع) سوره فرقان آیه 63
موضوع206(19.برخی فضایل و کمالات اخلاقی: عفو و گذشت) سوره آل عمران آیه 134
موضوع207(20.برخی فضایل و کمالات اخلاقی: امانتداری) مومنون آیه 8
موضوع208(21.برخی فضایل و کمالات اخلاقی: قضاوت عادلانه) سوره نساء آیه 58
موضوع209(22.برخی فضایل و کمالات اخلاقی: ایثار و از خودگذشتگی) سمره حشر آیه 9
موضوع210(23.برخی فضایل و کمالات اخلاقی: وفای به عهد) سوره اسراء آیه 34
موضوع211(24.برخی فضایل و کمالات اخلاقی: تعاون و همکاری) سوره مائده آیه 2
موضوع212(25.برخی فضایل و کمالات اخلاقی: دعا ) سوره غافر آیه 60
موضوع213(نمونه دعاهای قرآنی: 1.دعای طلب حسنه در دنیا و آخرت)سوره بقره آیه 201
موضوع214(نمونه دعاهای قرآنی: 2.دعای طلب مغفرت و عاقبت بخیری) سوره آل عمران آیه 193و 194
موضوع215(نمونه دعاهای قرآنی: 3.دعای درخواست آسان گرفتن در حسابرسی) سمره بقره آیه 286
موضوع216(نمونه دعاهای قرآنی:4.دعای درخواست صبر، استقامت و پیروزی در برابر دشمنان) سوره بقره آیه 250
موضوع217(نمونه دعاهای قرآنی:5.دعای طلب رهایی از لغزش ها)سوره آل عمران آیه 8 و 9
موضوع218(نمونه دعاهای قرآنی:6.دعای آمرزش گناهان و رهایی از آتش دوزخ) سوره آل عمران آیه 16
موضوع219(نمونه دعاهای قرآنی:7.دعای اعتراف به گناه و طلب آمرزش) سوره اعراف آیه 23
موضوع220(نمونه دعاهای قرآنی:8.دعای طلب صبر و عاقبت به خیری) سوره اعراف آیه 126
موضوع221(نمونه دعاهای قرآنی:9.دعا برای هدایت خود و فرزندان) سوره ابراهیم آیه 40
موضوع222(نمونه دعاهای قرآنی:10.دعا برای آمرزش همه مومنان ) سوره ابراهیم آیه 41
موضوع223(نمونه دعاهای قرآنی:11.دعا برای شروع و پایان نیک کارها ) اسراء آیه 80
موضوع224(نمونه دعاهای قرآنی:12.دعا برای سعه صدر و تأثیر کلام )سوره طه آیه 25 الی 28
موضوع225(نمونه دعاهای قرآنی:13.دعا برای دوری از وسوسه های شیطان) سوره مومنون آیات 97 و 98
موضوع226(نمونه دعاهای قرآنی:14.دعا برای طلب غفران و رحمت الهی) سوره مومنون آیه 118
موضوع227(نمونه دعاهای قرآنی:15.دعای ملحق شدن به صالحات و طلب نیک نامی ) سوره شعراء آیات 83 الی 85
موضوع228(نمونه دعاهای قرآنی:16.دعای اظهار نیاز به مصلحت و خیر) سوره قصص آیه 24
موضوع229(نمونه دعاهای قرآنی:17.دعا برای رفع کینه و عداوت نسبت به مومنان ) سوره حشر آیه 10
موضوع230(نمونه دعاهای قرآنی:18.دعایدرخواست ذریه صالح ) سوره آل عمران آیه 38
موضوع231(نمونه دعاهای قرآنی:19.دعا برای هدایت همسر و فرزندان) سوره فرقان آیه 74
موضوع232(نمونه دعاهای قرآنی:20.دعای دوری از عذاب جهنم ) سوره فرقان آیات 65 و 66
موضوع233(نمونه دعاهای قرآنی:21.دعای حضرت یونس علیه السلام در شکم ماهی ) سوره انبیاء آیه 87
موضوع234(آداب زندگی: الف- آداب خانواده 1. عیب پوشانی همسران نسبت به یکدیگر) سوره بقره آیه 187
موضوع235(آداب زندگی: الف- آداب خانواده 2. وظایف هریک از همسران) سوره نساء آیه 34
موضوع236(آداب زندگی: الف- آداب خانواده 3. تقوا مداری در خانواده- مسئولیت در برابر هدایت خانواده) سوره تحریم آیه 6
موضوع237(آداب زندگی: الف- آداب خانواده 3. تقوا مداری در خانواده-سفارش به نماز و شکیبایی برآن) سوره طه آیه 132
موضوع238(آداب زندگی: الف- آداب خانواده 4. خوش رفتاری با همسر) سوره نساء آیه19
موضوع239(آداب زندگی: الف- آداب خانواده 5. تمجه به تربیت و هدایت فرزندان-موعظه و انرز فرزند) سوره لقمان آیه 13
موضوع240(آداب زندگی: دعا برای هدایت فرزند)سوره ابراهیم ایه 35
موضوع241(آداب زندگی: ب- آداب دوستی: 1. همنشینی و دوستی با مومنان) سوره کهف آیه 28
موضوع242(آداب زندگی: ب- آداب دوستی: دوستی مومنان با یکدیگر) سوره توبه آیه 71
موضوع243(آداب زندگی: ب- آداب دوستی: پایداری دوستی مومنان در آخرت) سوره زخرف آیه 67
موضوع244(آداب زندگی: ب- آداب دوستی: 2. ترک دوستی با دنیا طلبا) سوره نجم آیه 29
موضوع245 (آداب زندگی: ب- آداب دوستی: ترک دوستی با نااهلان: موجب حسرت در آخرت) سوره فرقان آیات 27 الی 29
موضوع246 (آداب زندگی: ب- آداب دوستی:3. ترک دوستی با نامحرم) سوره نساء آیه 25
 
فصل سوم: شناخت گناهان و رذایل اخلاقی
موضوع247(حب دنیا سرچشمه گناهان. الف: ویژگی های دنیا 1-ایجاد جلوه و تزئین برای مردم)سوره آل عمران آیه 14
موضوع248(حب دنیا سرچشمه گناهان. الف: ویژگی های دنیا : مراحل جلوه دنیا) سوره حدید آیه 20
موضوع249(حب دنیا سرچشمه گناهان. الف: ویژگی های دنیا 2-نا پایداری زینت های دنیایی)سوره کهف آیه 46
موضوع250(حب دنیا سرچشمه گناهان. الف: ویژگی های دنیا 3-بی ارزشی دنیا) سوره انعام آیه 32
موضوع251(حب دنیا سرچشمه گناهان. ب: نکوهش کثرت طلبی و دنیا دوستی) سوره تکاثر آیه 1 الی 8
 
 آشنایی با برخی از رذائل اخلاقی و گناهان
موضوع252(آشنایی با برخی از رذائل اخلاقی و گناهان: 1.دروغ- دروغ نشانه بی ایمانی)سوره نحل آیه 105
موضوع253(آشنایی با برخی از رذایل اخلاقی و گناهان، غیبت، ) سوره حجرات آیه 12
موضوع254(آشنایی با برخی از رذایل اخلاقی و گناهان،مسخره کردن و تحقیر دیگران،‌) سوره حجرات آیه 11
موضوع255(آشنایی با برخی از رذایل اخلاقی و گناهان،عیب‌جویی و طعنه به دیگران،) سوره همزه
موضوع256(آشنایی با برخی از رذایل اخلاقی و گناهان،به کاربردن القاب زشت و توهین‌آمیز،) سوره حجرات، آیه 11
موضوع257(آشنایی با برخی از رذایل اخلاقی و گناهان،دشنام به مقدسات دیگران، )سوره انعام آیه 108
موضوع258(آشنایی با برخی از رذایل اخلاقی و گناهان،تهمت، ) سوره نساء آیه 112
موضوع259(آشنایی با برخی از رذایل اخلاقی و گناهان،دامن زدن به فساد اشاعه فحشاء،‌)سوره نور آیه 19
موضوع260(آشنایی با برخی از رذایل اخلاقی و گناهان،نجواهای شیطانی،سوره مجادله آیات 9و 10
موضوع261(آشنایی با برخی از رذایل اخلاقی و گناهان، گفتن سخنان گمراه کننده،‌)سوره لقمان آیه 6
موضوع262(آشنایی با برخی از رذایل اخلاقی و گناهان،سوء ظن و تجسس، )سوره حجرات، آیه 12
موضوع263(آشنایی با برخی از رذایل اخلاقی و گناهان،خیانت به خدا پیامبر و مؤمنان، )سوره انفال آیه 27
موضوع264(آشنایی با برخی از رذایل اخلاقی و گناهان،بخل) سوره آل‌عمران آیه 180
موضوع265(آشنایی با برخی از رذایل اخلاقی و گناهان، تکبر،) سوره غافر آیه 56
موضوع266(آشنایی با برخی از رذایل اخلاقی و گناهان،شادمانی از گناه و علاقه به تحسین دیگران)سوره آل‌عمران آیه 188
موضوع267(آشنایی با برخی از رذایل اخلاقی و گناهان، منزه دانستن خود از هر عیب)سوره نساء آیه 49
موضوع268(آشنایی با برخی از رذایل اخلاقی و گناهان،  حسد، نهی از حسادت به دیگران)سوره نساء‌54
موضوع269(آشنایی با برخی از رذایل اخلاقی و گناهان،پناه بردن به خدا از شر حسودان،) سوره فلق
موضوع270(آشنایی با برخی از رذایل اخلاقی و گناهان، کشتن فرزندان از بیم تنگدستی، )سوره اسراء آیه 31
موضوع271(آشنایی با برخی از رذایل اخلاقی و گناهان،زنا،) سوره اسراء آیه 32
موضوع272(آشنایی با برخی از رذایل اخلاقی و گناهان،قتل، )سوره اسراء آیه 33
موضوع273(آشنایی با برخی از رذایل اخلاقی و گناهان، خوردن مال یتیم، )سوره نساء آیه 2
موضوع274(آشنایی با برخی رذایل اخلاقی و گناهان. 22. خوردن مال حرام. )سوره بقره آیه 168
موضوع275(آشنایی با برخی رذایل اخلاقی و گناهان. 23. قطع رحم. )سوره رعد آیه 25
موضوع276(آشنایی با برخی رذایل اخلاقی و گناهان. 24. ربا. )سوره آل‌عمران آیات 130 و 131
موضوع277(آشنایی با برخی رذایل اخلاقی و گناهان. 25. کم‌فروشی. )سوره مطففین آیات 1 تا 3
موضوع278(آشنایی با برخی رذایل اخلاقی و گناهان. 26. خودکشی. )سوره بقره آیه 195
موضوع279(آشنایی با برخی رذایل اخلاقی و گناهان. 27. شرب خمر و قمار. )سوره مائده آیه 90
موضوع280(آشنایی با برخی رذایل اخلاقی و گناهان.28. غنا و آواز حرام. )سوره لقمان آیه 6
موضوع281(توبه. الف) اوصاف رحمت و غفران الهی. بسیار آمرزنده. )سوره طه آیه 82
موضوع282(توبه. الف) اوصاف رحمت و غفران الهی. حتمی نمودن رحمت بر خود. )سوره انعام آیه 54
موضوع283(توبه. الف) اوصاف رحمت و غفران الهی. تقدم رحمت بر غضب. )سوره غافر آیه 3
موضوع284(توبه. الف) اوصاف رحمت و غفران الهی. مغفرت برای مؤمنان، عذاب برای مجرمان(خوف و رجاء))سوره حجر آیه 50
موضوع285(توبه. الف) اوصاف رحمت و غفران الهی.توفیق توبه از سوی خداوند. )سوره توبه آیه 118
موضوع286(توبه. الف) اوصاف رحمت و غفران الهی. پذیرش توبه از سوی خداوند. سوره شوری آیه 25
موضوع287(توبه. ب) امیدبخشی به بندگان گناهکار. نفی یأس و ناامیدی از رحمت خدا. )سوره زمر آیه 53
موضوع288(توبه. ب) امیدبخشی به بندگان گناهکار. ناامیدی از رحمت نشانه کفر. )سوره یوسف، آیه 87
موضوع289(توبه. ب) امیدبخشی به بندگان گناهکار. آمرزش همه گناهان جز شرک.) سوره نساء، آیه 48
موضوع290(توبه. ب) امیدبخشی به بندگان گناهکار. ترک گناهان کبیره موجب محو گناهان صغیره،) سوره نساء آیه 31
موضوع291(توبه. ب) امیدبخشی به بندگان گناهکار. عاقبت گناهکاران توبه‌کار،) سوره توبه آیه 102
موضوع292(توبه. ج) فضیلت توبه‌گران. محبوبیت نزد خداوند). سوره بقره آیه 222
موضوع293(توبه. ج) فضیلت توبه‌گران. همراهی با مؤمنان و بهره‌مندی از پاداش الهی. )سوره نساء آیه 146
موضوع294(توبه. د) شروط توبه. 1. عدم اصرار بر گناه. )سوره آل‌عمران آیه 135 و 136
موضوع295(توبه. د) شروط توبه. 2. توبه به هنگام. )سوره نساء آیه 17 و 18
موضوع296(توبه. د) شروط توبه. 3. جبران و اصلاح گذشته). سوره سوره نحل آیه 119
موضوع297(توبه. بهترین شیوه توبه.)سوره تحریم آیه 8
موضوع298(توبه. ه) آثار استغفار. 1. برخورداری از غفران و رحمت الهی.) سوره نساء آیه 110
موضوع299(توبه. ه) آثار استغفار. 2.نزول انواع نعمت‌ها. )سوره نوح آیات 10، 11 و 12
موضوع300(توبه. ه) آثار استغفار. 3. ایمنی از عذاب. )سوره انفال آیه 33
 
 پایان
 
 
 
.