کد مثاله : 10346

تاریخ درج مقاله : شنبه 19 فروردین 1396
پایگاه جامع حفظ مجازی قرآن کریم
• مرکز آموزش مجازی حفظ قرآن کریم، شعبه استان همدان
آموزش مجازی حفظ قرآن کریم، شعبه استان همدان

تاریخ افتتاح: 95/8/13

تعداد کاربر:280

آدرس: همدان امامزاده عبدا... طبقه تحتانی

تلفن: 34223364-081