تعداد نمایش 7393 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 5689 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 5349 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 5405 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 4800 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 4894 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 4861 بار
ابعاد: 3840 * 2160
تعداد نمایش 4784 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 5410 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 4979 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 2236 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 2126 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 2179 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 3218 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 2405 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 2389 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 2284 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 2316 بار
ابعاد: 1024 * 768
حضور ۷۰ مربی قرآن کردستانی در دوره آموزشی _ توجیهی طرح حفظ قرآن
دوره یک روزه آموزشی – توجیهی طرح حفظ جزء سی قرآن ۱۴۵۳، ۲۱ آبان ماه با حضور ۷۰ مربی قرآن در اردوگاه سلیمان خاطر سنندج برگزار شد.
اضافه شدن رشته ترتیل به مسابقات بین‌المللی ایران
مهمترین مصوبه جلسه این هفته شورای معین ستاد هماهنگی مسابقات قرآنی کشور، اضافه شدن رشته ترتیل به مسابقات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران...
شبکه قرآن از کم بیننده ترین زمان برای پخش مسابقات استفاده کرده بود
احد اصل محمدی با بیان اینکه شبکه قرآن که شبکه تخصصی قرآن است از کم بیننده ترین زمان برای پخش استفاده کرده بود گفت: پخش مسابقات از شبکه...
rss آرشیو