تعداد نمایش 3004 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 1909 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 1721 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 1873 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 1705 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 1538 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 1673 بار
ابعاد: 3840 * 2160
تعداد نمایش 1650 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 2003 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 1782 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 741 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 725 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 786 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 977 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1028 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1018 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 934 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 913 بار
ابعاد: 1024 * 768
تمدید شد
آزمون سراسری حفظ قرآن کریم تا 30 دی ماه 1396 تمدید شد.
ثبت نام آزمون سراسری حفظ ومفاهیم قرآن کریم در سراسر کشور آغاز شد+دستورالعمل اجرایی آزمون
ثبت نام آزمون سراسری حفظ ومفاهیم قرآن کریم که به همت مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف، معاونت قرآن وعترت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی واداره...
ثبت وقف قرآنی دراستان مازندران
به گزارش ستاد مرکزی حفظ و در گفتگو با جناب آقای سیفی رئیس اداره قرآنی استان مازندران ایشان اذعان داشت: یک مورد وقف بانيت ایتام و ترویج...
rss آرشیو