تعداد نمایش 1983 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1966 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1918 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1734 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1838 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1779 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1822 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1830 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1826 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1839 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1808 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1694 بار
ابعاد: 1024 * 576
تعداد نمایش 1761 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1804 بار
ابعاد: 1024 * 726
تعداد نمایش 1713 بار
ابعاد: 2500 * 1563
تعداد نمایش 1660 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1704 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1722 بار
ابعاد: 1024 * 768
حضور ۷۰ مربی قرآن کردستانی در دوره آموزشی _ توجیهی طرح حفظ قرآن
دوره یک روزه آموزشی – توجیهی طرح حفظ جزء سی قرآن ۱۴۵۳، ۲۱ آبان ماه با حضور ۷۰ مربی قرآن در اردوگاه سلیمان خاطر سنندج برگزار شد.
اضافه شدن رشته ترتیل به مسابقات بین‌المللی ایران
مهمترین مصوبه جلسه این هفته شورای معین ستاد هماهنگی مسابقات قرآنی کشور، اضافه شدن رشته ترتیل به مسابقات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران...
شبکه قرآن از کم بیننده ترین زمان برای پخش مسابقات استفاده کرده بود
احد اصل محمدی با بیان اینکه شبکه قرآن که شبکه تخصصی قرآن است از کم بیننده ترین زمان برای پخش استفاده کرده بود گفت: پخش مسابقات از شبکه...
rss آرشیو