تعداد نمایش 1713 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1691 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1839 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1669 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1811 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1661 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1707 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1776 بار
ابعاد: 1024 * 625
تعداد نمایش 1726 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1803 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1774 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1701 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1733 بار
ابعاد: 1280 * 1024
تعداد نمایش 1740 بار
ابعاد: 522 * 672
تعداد نمایش 1811 بار
ابعاد: 600 * 450
تعداد نمایش 1693 بار
ابعاد: 1280 * 1024
تعداد نمایش 1809 بار
ابعاد: 600 * 399
تعداد نمایش 1700 بار
ابعاد: 700 * 525
حضور ۷۰ مربی قرآن کردستانی در دوره آموزشی _ توجیهی طرح حفظ قرآن
دوره یک روزه آموزشی – توجیهی طرح حفظ جزء سی قرآن ۱۴۵۳، ۲۱ آبان ماه با حضور ۷۰ مربی قرآن در اردوگاه سلیمان خاطر سنندج برگزار شد.
اضافه شدن رشته ترتیل به مسابقات بین‌المللی ایران
مهمترین مصوبه جلسه این هفته شورای معین ستاد هماهنگی مسابقات قرآنی کشور، اضافه شدن رشته ترتیل به مسابقات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران...
شبکه قرآن از کم بیننده ترین زمان برای پخش مسابقات استفاده کرده بود
احد اصل محمدی با بیان اینکه شبکه قرآن که شبکه تخصصی قرآن است از کم بیننده ترین زمان برای پخش استفاده کرده بود گفت: پخش مسابقات از شبکه...
rss آرشیو