تعداد نمایش 1776 بار
ابعاد: 903 * 678
تعداد نمایش 1698 بار
ابعاد: 800 * 536
تعداد نمایش 1784 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1679 بار
ابعاد: 700 * 525
تعداد نمایش 1734 بار
ابعاد: 400 * 576
تعداد نمایش 1779 بار
ابعاد: 1024 * 753
تعداد نمایش 1721 بار
ابعاد: 500 * 375
تعداد نمایش 1764 بار
ابعاد: 522 * 772
تعداد نمایش 1672 بار
ابعاد: 518 * 690
تعداد نمایش 1723 بار
ابعاد: 700 * 467
تعداد نمایش 1699 بار
ابعاد: 600 * 750
تعداد نمایش 1710 بار
ابعاد: 700 * 525
تعداد نمایش 1603 بار
ابعاد: 600 * 764
تعداد نمایش 1634 بار
ابعاد: 900 * 661
تعداد نمایش 1681 بار
ابعاد: 800 * 533
تعداد نمایش 1765 بار
ابعاد: 1600 * 1064
تعداد نمایش 1749 بار
ابعاد: 700 * 525
تعداد نمایش 1828 بار
ابعاد: 700 * 525
حضور ۷۰ مربی قرآن کردستانی در دوره آموزشی _ توجیهی طرح حفظ قرآن
دوره یک روزه آموزشی – توجیهی طرح حفظ جزء سی قرآن ۱۴۵۳، ۲۱ آبان ماه با حضور ۷۰ مربی قرآن در اردوگاه سلیمان خاطر سنندج برگزار شد.
اضافه شدن رشته ترتیل به مسابقات بین‌المللی ایران
مهمترین مصوبه جلسه این هفته شورای معین ستاد هماهنگی مسابقات قرآنی کشور، اضافه شدن رشته ترتیل به مسابقات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران...
شبکه قرآن از کم بیننده ترین زمان برای پخش مسابقات استفاده کرده بود
احد اصل محمدی با بیان اینکه شبکه قرآن که شبکه تخصصی قرآن است از کم بیننده ترین زمان برای پخش استفاده کرده بود گفت: پخش مسابقات از شبکه...
rss آرشیو